Simple PHP site for issuing wake-on-LAN commands on a button press
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jannik Beyerstedt 51d31d143c [CODE] add link to ios-config for wifi radius cert 1 rok temu
.gitignore [CODE] add information if host is up (via ping) 2 lat temu
index.php [CODE] add link to ios-config for wifi radius cert 1 rok temu
ping.php [CODE] get ping results asynchronously for faster page loading 2 lat temu