"old" version of the sensor node for: adafruit huzzah, nodeMCU, ESP-07S or other boards.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jannik Beyerstedt e323df1f3f [CODE] add a unique logger ID (additionally to the node name) 1 rok temu
src [CODE, TIDY] make use of RTC user memory + restructure code 1 rok temu
.clang-format [CODE, TIDY] make use of RTC user memory + restructure code 1 rok temu
.editorconfig [CODE, TIDY] make use of RTC user memory + restructure code 1 rok temu
LICENSE first commit 1 rok temu
Makefile first commit 1 rok temu
README.md first commit 1 rok temu
esp8266-sensornode.ino [CODE] add a unique logger ID (additionally to the node name) 1 rok temu
makeEspArduino.mk first commit 1 rok temu
rtc-helpers.hpp [CODE, TIDY] make use of RTC user memory + restructure code 1 rok temu

README.md

Readme

Dependencies

TODO: Install ESP8266 Arduino Board Support as usual.

Settings

TODO