Room climate sensor node (temperature, humidity) using ESP32 and SI7021 powered by a 18650 LiIon battery.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jannik Beyerstedt c142d68876 [DOC] add case STL and freeCAD files 1 rok temu
..
esp32-sensornode-gerber.zip [HW] add voltage regulator as option + measure battery voltage instead of VDD 1 rok temu
esp32-sensornode-layout.pdf [HW] add voltage regulator as option + measure battery voltage instead of VDD 1 rok temu
esp32-sensornode-parts.md [DOC] add case STL and freeCAD files 1 rok temu
esp32-sensornode-schematic.pdf [HW] add voltage regulator as option + measure battery voltage instead of VDD 1 rok temu