Room climate sensor node (temperature, humidity) using ESP32 and SI7021 powered by a 18650 LiIon battery.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

28 lines
609B

 1. # C/C++ Coding Style for generic Projects
 2. # UseTab: (VS Code current setting)
 3. BasedOnStyle: LLVM
 4. Language: Cpp
 5. IndentWidth: 2
 6. ColumnLimit: 110
 7. BreakBeforeBraces: Attach
 8. PointerAlignment: Left
 9. AccessModifierOffset: -2
 10. #IndentPPDirectives: AfterHash
 11. Cpp11BracedListStyle: true
 12. AlignConsecutiveDeclarations: true
 13. AlignConsecutiveAssignments: true
 14. AlignEscapedNewlines: Left
 15. AlignTrailingComments: true
 16. IndentWrappedFunctionNames: false
 17. AllowShortFunctionsOnASingleLine: Inline
 18. SpacesBeforeTrailingComments: 2
 19. FixNamespaceComments: true
 20. ReflowComments: false
 21. SortIncludes: false
 22. SortUsingDeclarations: false