Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jannik Beyerstedt c0efe7ea5a
[CODE] remove personal information from gitconfig
2 tygodni temu
_oh-my-zsh/custom/themes zshrc: fix issue with autocompletion on first start 6 miesięcy temu
_gitconfig [CODE] remove personal information from gitconfig 2 tygodni temu
_gitignore_global gitignore_global: ignore AppleDouble 1 rok temu
_tmux.conf [FIX] tmux style config option deprecation with v2.9 1 miesiąc temu
_vimrc vimrc: add fzf 7 miesięcy temu
_zshrc [FIX] issue with .zshrc-host when not started in HOME 6 miesięcy temu
install.sh [CODE] add fzf to install script 7 miesięcy temu
vim.md add install script 1 rok temu